NEFORMALUSIS UGDYMAS

DĖMESIO!

GERB. SPORTO CENTRO UGDYTINIŲ TĖVELIAI

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 25 d. Elektrėnų savivaldybės taryba sprendimu Nr. VI.TS-136 patvirtino naujus Elektrėnų savivaldybės sporto centro įkainius.
Nustatytas mokesčio už papildomą ugdymą dydis:

  • pradinio rengimo grupėms - 5 eurai per mėnesį (1 asmeniui),
  • meistriškumo ugdymo grupėms – 3 eurai per mėnesį (1 asmeniui).
  • Nuo mokesčio už papildomą ugdymą atleidžiami meistriškumo tobulinimo ir didelio meistriškumo sportininkai, neįgalieji sportininkai, institucijose globojami vaikai ir vaikai, augantys šeimose, gaunančiose socialinę pašalpą. 50 proc. nuolaida taikoma šeimose globojamiems vaikams ir vaikams, kuriems skirtas nemokamas maitinimas.

Panaikintas punktas dėl mokinių, lankančių 2 ir daugiau sporto šakų Sporto centre, mėnesinis mokestis už papildomą ugdymą skaidomas nebus.